Selecteer een pagina

De maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18:00 uur in en duren in elk geval tot en met zaterdag 4 december.In kantines en op de terrassen van sportclubs gaan de regels gelden zoals die ook op de horeca van toepassing zijn.